Från den: {{StartDate | date : 'dd/MM/yyyy'}} Dagar: {{Days}}
IT | EN | SWE |  DE |  DAN

Hyr nu

Skriv datumet på första dagen du vill använda utrustningen och antalet dagar du vill använda den.

 Hyr utrustningen och hämta den sedan i vår butik (15% rabatt)  Hyr utrustningen och få den levererad till ditt hotell/ din lägenhet

Integritet

 

---
 

 

Information enligt Lagdekret av den 30.06.2003
”INTEGRITETSPOLICY”



Enligt art. 13 i Lagdekret av den 30 juni 2003 nr. 196, INFORMERAR VI att Canazei Ski Rental av Peak Sport Adventure Sas behandlar personuppgifter från kunder och leverantörer och personer som frivilligt kontaktat (via telefon, fax eller e-post) vårt kontor eller företagets ledning. Vårt företag garanterar att personuppgifterna behandlas enligt de grundläggande rättigheter och friheter som följer gällande lagar. Företaget garanterar vidare att den registrerades värdighet, speciellt med hänvisning till dennes integritet, identitet och rätten till skydd av personuppgifter respekteras.

 

Mål för behandlingen:

  • Uppfylla lagliga förpliktelser enligt föreskrifter och europeiska gemenskapens lagar såsom civilrättsliga normer och skatteregler.
  • Uppfylla eventuella avtalsförpliktelser gentemot den registrerade.
  • Fullgöra de aktiviteter som är kopplade till vårt företags ekonomiska aktivitet, såsom sammanställningen av personuppgifter och intern statistik, fakturering och bokföring rörande kunder och leverantören.
  • Kommersiella aktiviteter, såsom att skicka ut marknadsföringsinformation - och material (via post, fax och e-post), reklam och marknadsundersökningar.
  • Skydd av krediter och förvaltning av skulder.
  • Aktiviteter gällande försäkringar, speciellt kreditförsäkringar.

 

Med hänsyn till ovanstående mål kommer era personuppgifter, om nödvändigt, att vidarebefordras:

  • Till offentliga förvaltningar och myndigheter, i fall det är förutsett av lagen.
  • Till kreditinstitut med vilka vårt företag samarbetar för förvaltning av krediter/skulder och ekonomisk förmedling.
  • Till alla offentliga och/eller privata fysiska och/eller juridiska personer (företag som erbjuder juridisk - och ekonomisk rådgivning eller förvaltningsstöd, domstolsväsendet, handelskammare, osv.) när överföringen av information är nödvändig för att genomföra de ovan nämnda aktiviteterna, på det sätt och med de mål som redan nämnts.
  • Till vårt försäljningsnätverk.

 

De personuppgifter som vårt företag behandlar sprids inte vidare. Behandlingen kan utföras med eller utan användning av elektronisk och automatiserad utrustning och innefattar alla  nödvändiga aktiviteter förutsedda i art. 4, paragraf 1, bokstav a, i Lagdekretet av den 30 juni 2003 nr. 196. Behandlingen kommer att utföras i enlighet med alla säkerhetsåtgärder som garanterar skydd och integritet.

Integritetspolicyns art. 7 säkrar följande rättigheter: Den registrerade har av den ansvarige rätt att få bekräftat huruvida företaget har dennes personuppgifter. Den registrerade har rätt att ta del av uppgifterna som skall vara strukturerade på ett begripligt sätt. Personen vars uppgifter registrerats har rätt att få veta varifrån uppgifterna tagits,  målsättning man har med dessa, hur de behandlas och vad som gäller om behandlingen utförs med elektronisk utrustning. Personen har även rätt att få företagets uppgifter, såsom uppgifterna till tillsatta ansvariga och de företag eller kategorier av företag till vilka uppgifterna överförs eller som kan få kännedom om uppgifterna.

 

Den registrerade har rätt att anonymt uppdatera, rätta, integrera, avlägsna och ändra uppgifterna eller blockera de behandlade uppgifterna om överträdelse av gällande lagar äger rum. Den registrerade har, i fall av sakligt motiverad orsak, rätt att helt eller delvis inte samtycka till behandling av personuppgifterna, trots att dessa är nödvändiga för ändamålet. Den registrerade har även rätt att utan motiverad orsak inte samtycka till behandling av personuppgifter som används för utskick av reklam, direkt försäljning, marknadsundersökningar eller marknadsföringsinformation. Dessa rättigheter får utövas, även genom företrädare, via förfrågan som skickas till företagets ansvarige Herr Antonio Plankenstainer med rekommenderat brev eller e-post till info@canazeiskirental.com

Ansvarig för behandlingen av uppgifterna är Canazei Ski Rental av Peak Sport Adventure Sas, i dess juridiska företrädare.